Privatpersoner

Jeg tilbyr alle som tar kontakt med meg et uforpliktende og kostnadsfritt møte, der jeg går gjennom saken din og ser på hvilke løsninger som kan være aktuelle i akkurat ditt tilfelle

Mange inkassosaker?

Det å ha inkassosaker er en belastning for de aller fleste - og er noe man ønsker å bli kvitt. Har man ikke midler - så er det vanskelig å svare på brev, telefoner og mailer.

Belastningen ved dette er stor og blir fort ubehagelige - og kan få store konsekvenser med påfølgende betalingsanmerkninger, som vil gjøre det svært vanskelig i en situasjon der man skal søke lån eller refinansiering i bank.

Jeg bistår kundene mine med å få vekk disse inkassosakene. Det kan være at en gjeldsforhandling er løsningen - noe som vil vurderes, men jeg tar sikte på å finne en løsning som alle parter kan være fornøyde med - og kan leve med.

Inkassosalærene i Norge er de høyeste i verden, og sammen med renter og gebyrer - så vokser gjelden veldig fort dersom det ikke tas tak. Ta kontakt i dag - på telefon 970 77400 eller på mail post@exactas.no

Betalingsanmerkninger?

Inkassoselskapenes prosedyre når de ikke får innfridd krav - er å gå videre med å anmerke manglende betaling på debitor, enten det er en privatperson eller en bedrift.

Dette er et offentlig register - som etter hvert brukes veldig aktivt av leverandører og finansieringsinstitusjoner.

En betalingsanmerkning fører til at en vil kunne bli nektet finansiering - eller leveranser - fordi den blir tolket dit hen at en ikke gjør opp for seg.

Hvis man står i en situasjon der man skal kjøpe f eks hus eller bil, så kan dette bli håpløst. Og samtidig som betalingsanmerkningene ligger der - så vil jo kreditor fortsette å kreve inn sin utestående gjeld på samme måte som før.

I de prosessene som jeg kjører i gang i min jobb med en sak, så inngår å få fjernet de betalingsanmerkningene som ligger hos kunden.

Pant i bolig? Lønnstrekk? Tvangssalg?

Har du eiendeler som bolig og bil - så vil kreditorene sikre sine krav i disse, som i verste fall vil føre til tvangssalg av hus, hjem, bil og/eller andre eiendeler.

Dersom du ikke har eiendeler registrert på deg - så vil man forsøke å få dekning av sine krav gjennom å legge inn trekk i lønnsutbetalinger fra arbeidsgiver.

Det kan være svært kritisk - og er en alvorlig inngripen i den personlige økonomien. Det fører også ekstra kostnader som du som skyldner blir belastet.

I mine prosesser jobber jeg mot kreditor og namsmann for å finne smidige løsninger på den utestående gjelden som det er lagt inn trekk og tatt pant i.

Jeg jobber helhetlig - og kommer fram til løsninger som er til å leve med for alle parter.

Dersom saken har gått så langt at boligen er lagt ut for tvangssalg - en løsning som man i realiteten taper veldig mye penger på siden salgssummen sannsynligvis vil ligge langt under det man kan oppnå ved et frivillig salg - så kan situasjonen enda berges. Jeg skisserer her løsninger som kan aksepteres av alle parter i saken, slik at et tvangssalg kan unngås.

Ta kontakt i dag - på telefon 970 77400 eller på mail post@exactas.no