Bedrifter

For bedrifter er det ikke det veldig rigide regelverket som gjelder som for privatpersoner - med mindre det er snakk om bedrifter som blir berørt av personlig ansvar. Da kan dette få store konsekvenser for den personlige økonomien. Jeg ser da helhetlig på situasjonen - både for å berge den personlige økonomien og bedriften.

Jeg har lang erfaring innen bedrifter i de fleste bransjer og med de fleste organisasjonsformer. I en bedrift kan gjelden komme ut av kontroll veldig fort - og det må tas raske grep. Min opplevelse er at en konkurs langt fra bestandig er det beste og eneste utfallet i en situasjon der en bedrift er rammet av gjeldskrise - og det er en rekke tiltak som kan settes inn i slike tilfeller.

Jeg vil analysere situasjonen - og komme med forslag til løsninger til beste for bedriften og dens representanter.


For bedrifter jobber jeg meg normalt gjennom følgende fire steg:

Steg 1

Oversikt: Jeg innhenter og bearbeider den informasjonen som er nødvendig for å ha overblikk over situasjonen - og analyserer denne, for å legge opp en strategi for å komme fram til mulige løsninger.

Steg 2

Panteforhandlinger: Der det er tatt ut pant eller tatt trekk - så må disse følges opp, slik at man om mulig får frigjort økonomien til å komme frem til de beste totalløsningene. For bedrifter gjelder her å få til et grunnlag for å kunne fortsette driften.

Steg 3

Finansiering: Herunder forsøke å finansiere - eksternt eller internt - den dekningsgraden av utestående gjeld som er aktuell i den enkelte situasjon.

Steg 4

Gjeldsforhandling: Dialog med den enkelte kreditor for å komme frem til de løsningene som er mulige i den enkelte situasjon.

Ta kontakt i dag - på telefon 970 77400 eller på mail post@exactas.no